18 децембар 2013

Iluzija, kniga na izgubeni vizii, /Varka/, prevod na makedonski jezik Ivan Antonovski, Makedonija prezent, Soplje, 2013.

ВЛАК ЗА САМОТЕН ПЪТНИК

"Воз за једног путника" на бугарском језику изашао из штампе. Издавач: ИК „БОГИАННА“, СОФИЯ. Превео и предговор написао: Димитър Христов. Корице и илустрације у књизи: Горан Йованов. Редактори: Боян Ангелов, Мила Васов.