10 август 2009

ТЕКСТ У НОВИНАМА БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА

ПЕШИЋ, Сигма Зоран: Воз за једног путника. - Зајечар: Матична библиотека Светозар Марковић, 2008. - 58 стр.

... У четвртој песничкој књизи З.П. Сигма осим наслова, додатно и у насловима циклуса (Паковање кофера, Немогуће путујем, Станица вечност) истиче моменте пута и путовања дискретним наговештајима преводећи их из реалности/ свакодневице лирског субјекта у онострано: у пут без повратне карте...

НОВИНЕ БЕОГРАДСКОГ ЧИТАЛИШТА Нова серија број 38, фебруар-мај 2009, страна19.

Приредили Небојша Ћосић, Душан Цицвара, Тања Јанковић, Славољуб Марковић, Предраг Радосављевић, Светлана Мићуновић, Слађана Ристић и Јасмина Врбавац.